Anel Bećirović: Dogs Trust je 10 godina u BiH i nastavljamo zajedno!

Kada je 2012. Fondacija Dog Trust započela svoj rad u BiH situacija je bila alarmantna. Brojanje pasa tada je pokazalo da je samo u 4 gradske sarajevske opštine na ulicama grada živjelo čak 12.000 pasa! Ovaj problem je u okviru istraživanja mišljenja javnosti, koje je proveo UNDP, proglašeno kao primarno sigurnosno pitanje zajednice. 2019. godine, nakon kontinuiranog provođenja Dogs Trust kampanja sterilizacije pasa, broj pasa u glavnom gradu je smanjen za 4 puta! Na oko 80% teritorije BiH, gdje Dogs Trust provodi svoje aktivnosti, spriječeno je da na ulicama završi na stotine hiljada novih pasa.

Kroz 10 godina rada Dog Trust-a poboljšana je zaštita i briga o napuštenim psima

Kako nam je objasnio Anel Bećirović, predsjednik Fondacije Dogs Trust BiH, ova je “Fondacija prije 10 godina pokrenula aktivnosti u BiH jer je vjerovala da, tada još novousvojeni i progresivni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, daje jasne okvire za sistemsko i humano upravljanje populacijom pasa koje omogućava da psi više ne žive na ulicama”. “Zato je glavni cilj Fondacije Dogs Trust bio i ostao poduprijeti upravo ključne sistemske mjere Zakona i kroz smanjenje populacije pasa na ulicama, edukaciju i podizanje svijesti vlasnika i javnosti, pomoći lokalnim vlastima, koje su jedine obavezne i imaju kapacitete, nadležnosti i resurse, da postepeno, ali sigurno i trajno, riješe ovaj problem“, ističe Bećirović.

Ali nije sve bilo tako jednostavno i lako. Prepreke su  tokom godina bile brojne, počevši od nedovoljnog veterinarskog kapaciteta za provođenje masovne sterilizacije, nerazumijevanja efikasnosti ove metode za trajno rješenje, otpora prema starilizaciji vlasničkih pasa, do nedostatka inicijative nadležnih lokalnih vlasti.

Elementi zakonskog sistema sigurno rješavaju problem trajno i humano

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH daje jasne okvire za uspostavljanje sistema za upravljanje populacijom pasa kojim se postiže humano rješenje bez rizika da bi se problem mogao ponavljati. “Kako bismo bolje razumjeli mjere koje su propisane i koliko zapravo imaju smisla bitno je započeti brigu od samog korijena problema i izvora pasa na ulicama. Ali prije svega da naglasim da je sigurno jasna činjenica da psima nije mjesto na ulici, jer to nije dobro ni za zajednicu ni za pse“, poručuje Bećirović.

Znamo li ustvari ko su “psi lutalice”? Psi lutalice su ili nedavno napušteni vlasnički psi ili njihovi potomci. To znači da je korijen problema neodgovorno vlasništvo i neodgovorno, neregulisano i neregistrirano držanje i uzgoj pasa! 

Dog Trust

Prepušteni sami sebi, ovi psi prisiljeni su da se sami snalaze za hranu, sklonište i izloženi su rizicima od stradanja, vremenskih neprilika, gladi i bolesti. Istovremeno, uprkos teškim uslovima života, mnogi napušteni psi su miroljubivi i čeznu za ljudskom pažnjom, a neki od njih su u tako teškoj situaciji da mogu predstavljati rizik za zajednicu. 

Podsjećamo i da je glavni izvor dotoka novih pasa na ulice nesankcionirano novo napuštanje pasa od strane vlasnika i nekontrolisana reprodukcija

Poduzeti jasne korake propisane Zakonom

Potpuno je jasno da je sve ono što navode iz Fondacije Dog Trust jedino ostvarivo ukoliko se poduzmu jasni koraci propisani Zakonom. Stoga kako ističu treba pomenuti one korake koje je neophodno preduzet

Jedan od najvažnijih koraka je sprovođenje masovne sterilizacije i dodatne obrade pasa na ulici koja zaustavlja dalju reprodukciju, smanjuje rizike za zajednicu i pomaže psima da budu zdraviji. Ukoliko znamo da jedna ženka na svijet može donijeti i do 12 kučića u jednom leglu, a da je svaka nova ženka reproduktivno zrela sa samo 6 mjeseci, jasno je kako ova mjera može djelovati na terenu.

Veoma je bitan i nadzor nad vlasnicima pasa i onima koji drže pse, potom sankcionisanje, edukacija i podizanje svijesti o brizi i njezi o psima. “Da bismo spriječili napuštanje i neadekvatno uzgajanje i držanje pasa, ključno je provesti mjere koje mogu osigurati samo lokalne vlasti i inspekcije. Mnogi ne znaju da BiH sada ima državnu bazu podataka koja je propisana Zakonom. To znači da svaki pas mora biti registriran, kao i njegovi vlasnici ili držaoci, a što sad omogućuje i sankcionsanje nedogovornosti. Dostatan i adekvatan, sistemski nadzor nad vlasnicima, uzgajivačima, lovcima, skloništima, pansionima i svim drugim držaocima pasa, sigurno sprečava nesankcionisano napuštanje pasa. Pravovremena edukacija i podizanje svijesti dugoročno, ali sigurno, pomažu da svi koji drže pse budu istinski odgovorni i prema njima i prema društvu“, pojašnjava Bećirović.

Dog Trust

Udomljavanje pasa je važno promovirati u javnosti

Udomljavanje napuštenih pasa je također jedna od gorućih tema. Prema važećem Zakonu, lokalne su vlasti bile obavezne da u roku od godinu dana od usvajanja Zakona uspostave skloništa za nezbrinute životinje i službe za humano hvatanje, kao i da osiguraju masovnu sterilizaciju za pse. Mala, tranziciona skloništa su jako važan element sistema jer omogućavaju humano zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih pasa. 

Jako je važno da ova skloništa budu registrirana i pod redovnim nadzorom inspekcija kako bi bila humana i kako ne bi postala prenatrpana. Takva masovna, prenatrpana skloništa brzo postaju prava noćna mora i za pse, jer lako postanu neuslovna, a za lokalne vlasti ili druge koji su nadležni za finansiranje i održavanje, postaju preskupa i neodrživa“, pojašnjava Bećirović.

Zato je važno da u prelaznom periodu vodimo računa i o psima koji privremeno žive u zajednici. Mnogi napušteni psi spremni su i čeznu da imaju dom i vlasnika. Ali neki od njih, iako jako miroljubivi, sterilisani i obrađeni, su se navikli na svoj način života, pa bi bilo rizično i za njihovo zdravlje i ponašanje, da ih se smjeste u ograničen prostor. Ujedno, ovi psi vrijede zajednici jer je “čuvaju” od mogućih novih pasa koji možda nisu ni zdravi ni miroljubivi, niti sterilisani ili vakcinisani, a koji bi sigurno došli u potrazi za hranom da nema ovih tzv. “komšijskih pujda“. I u našoj sredini, imamo brojne pozitivne primjere brige o ovakvim psima, a i dokaz šta se desi ako se ovi psi naglo “uklone”. To ne znači da psi treba da žive na ulici, već da je u situaciji kada već imamo ovako izražen problem, neophodno koristiti sve resurse postupno, vodeći računa o dobrobiti i zajednice i pasa.

“Naš rad i edukacija su donijeli pozitivne promjene za pse i širu zajednicu”

Dogs Trust u toku 10 godina svog značajnog ulaganja i napora doprinio je pozitivnim promjenama za pse i zajednicu. Kroz kampanje masovne sterilizacije pasa na ulici, Fondacija Dogs Trust je finansirala sterilizaciju, odnosno kastraciju preko 100.000 pasa, od čega je više od 70% pasa na ulicama. Također su obezbjedili za svakog psa i vakcinaciju protiv bjesnila, tretman protiv crijevnih parazita, i mikročip, a za pse na ulici dodatno i ušnu markicu i tetovažu. Ovim mjerama je spriječeno da na stotine hiljada novih pasa, koji bi trpili život bez neophodne brige čovjeka i predstavljali mogući rizik za zajednicu, završi na ulici. 

Bećirović također ističe: “Pružili smo značajnu tehničku i finansijsku pomoć lokalnim vlastima, jedinima koji su obavezni i koji mogu osigurati zakonsko i trajno riješenje zbrinjavanja napuštenih pasa. Ova istinski značajna podrška pomogla je da se broj pasa lutalica stabilizira u mnogim regijama naše zemlje, a kroz tako vrijedno finansijsko ulaganje, omogućila je odgovornim vlastima da uz manje troškove iz budžeta, efikasnije i brže budu na putu ka trajnom rješenju. Ono što ne treba zanemariti je da smo kroz edukaciju i podizanje svijesti o zaštiti i brizi o napuštenim psima napravili zaista značajnu promjenu u svijesti i znanju cijele javnosti u našoj zemlji”.

Veoma važan segment je i doprinosa Dogs Trust-a u podizanju kapaciteta veterinarske struke, te danas mnogi vlasnici pasa imaju dostupnu kvalitetniju i povoljniju veterinarsku njegu za svoje ljubimce bliže svom domu. Zahvaljujući ovoj edukaciji zapravo je i omogućeno provođenje kampanja masovne sterilizacije uz strogo poštovanje zakonskih i procedura Fondacije Dog Trust. Vlasnici pasa su kroz Dogs Trust edukaciju u Školi za pse, te putem velikog broja javnih kampanja i događaja, mnogo bolje upoznati sa svojim obavezama i važnosti odgovonog vlasništva pasa. Veliki broj vlasnika pasa, koji ranije nisu bili spremni na to, odlučili su sterilisati svoje ljubimce, čime je spriječeno neželjeno ponašanje prouzokovano reproduktivnim hormonima, te neplanirana legla koja nerijetko završe na ulici. 

Dog Trust edukacija u školama

Edukacijom djece dosegnuli smo puno više generacija budućih vlasnika pasa, a djeca, kao najranjivija kategorija društva, su naučila kako da budu što sigurnija sa psima. Naučili su koliko je važno adekvatno nabaviti psa i o njemu se brinuti odgovorno do kraja njegovog života. Ovaj program je pozitivno djelovao i na roditelje i nastavnike koji su shvatili koristi ovakve edukacije kako za sigurnost i znanje djece, tako i za razvijanje empatije i samopouzdanja od malih nogu”, ističe Bećirović. 

Naglašena je važnost udomljavanja

Mnogi ljubitelji pasa su dobili šansu da udome psa uz Dogs Trust pomoć i stručni savjet, a spašeni psi su dobili sretne i trajne domove u kojima uživaju i svojim vlasnicima donose radost i koristi za njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Ovaj program je koristan na više nivoa i za cijelu zajednicu jer su kroz njega psi sa ulice zbrinuti, pa tako ne postoji mogućnost da postanu rizik bilo kome. Svi danas mnogo bolje razumiju koliko je važno dobiti stručnu pomoć kada nabavljaju psa.

Nakon 10 godina ulaganja i rada, ponosni na evidentno značajna postignuća, Dogs Trust nastavlja u novom „ruhu“, ne više kao Predstavništvo, već kao Fondacija Dogs Trust BiH čiji osnivač je Dogs Trust Worldwide iz Velike Britanije. Ova promjena samo potvrđuje opredjeljenost Fondacije Dogs Trust da nastavi pružati svoju podršku Bosni i Hercegovini, te otvara nove mogućnosti, uključujući širenje podrške i kapaciteta na cijelu regiju jugoistočne Evrope, koja se nosi sa sličnim problemom”, ističe na kraju Bećirović.

Dog Trust edukacija u veterinarskim stanicama

Budite i vi dio ove značajne priče, pratite i podržite rad ovih vrijednih entuzijasta i ljubitelja pasa i uključite se u pozitivne promjene kako bi društvo u Bosni i Hercegovini postalo odličan primjer humanog sistema za upravljanje psima.

Upamtite, pas nije igračka, nego čovjekov najbolji prijatelj i plemenito biće koje zaslužuje našu brigu za cijeli život! 

Photo: Richard Murgatroyd/Fondacija Dog Trust

Ne propustite najnovije vijesti i najave događaja

* indicates required

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE VIŠE

poticaji za novoosnovane poslovne subjekte

Imate poslovnu ideju? Prijavite se za ove financijske poticaje s inkubacijom

Mladi, ambiciozni, kreativni, sa perspektivnom poslovnom idejom... Ako odgovarate ovom opisu, ove godine svoju ideju možete realizovati u novosnovanom Inkubatoru Centra za napredne tehnologije...