Ne znate kako do EU financijske potpore? Imamo rješenje!

Direkcija za europske integracije ovog je svibnja u Sarajevu predstavila Programe Europske unije koji su Bosni i Hercegovini dostupni u novom EU financijskom ciklusu 2021. – 2027. Među njima su četiri programa: program za istraživanje i inovacije Horizont Europe, program u oblasti kulture i audio-vizualnih umjetnosti Kreativna Europa, program Mehanizam civilne zaštite, kojem je BiH pristupila prvi put od ove godine, i program Erasmus+ za obrazovanje, obuku i mlade. Dostupne su EU financijske potpore.

Jednokratna financijska podrška

Prepoznajući važnost povezivanja znanja i vještina predstavnika akademske zajednice i istraživačkih centara s potrebama lokalnih poduzeća, INTERA Tehnološki park realizira projekt BOOST koji je dio šireg projekta “Inovacija i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME”, koji sufinanciraju Europska unija, Ministarstvo za ekonomski razvoj i suradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ.

Unutar toga otvoren je javni poziv za prijavu pružatelja usluga za inovacijsku vaučer shemu za mala i srednja poduzeća pod nazivom ,,SURADNJA IZMEĐU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I AKADEMSKE ZAJEDNICE JE KLJUČNA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI“.

Javni poziv namijenjen je za sve zainteresirane predstavnike akademske zajednice i istraživačkih centara u Bosni i Hercegovini koji mogu pružiti neku uslugu iz kategorija: tehnološke inovacijske usluge, pravne usluge i intelektualno vlasništvo, usluge digitalne transformacije, usluge razvoja i internacionalizacije. U okviru projekta BOOST suradnja s akademske zajednice, privatnog sektora bit će podržana kroz Shemu inovacijskih vaučera koje će se realizirati kroz jednokratnu financijsku podršku za pružene usluge u maksimalnom iznosu od 5.000 eura po poduzetniku.

Javni poziv otvoren je do 3. jula, potom slijedi evaluacija prijava te će biti kreiran Katalog usluga i pružatelja usluga. On će biti sastavni dio Javnog poziva za mala i srednja poduzeća koja će se moći prijaviti za korištenje predstavljenih usluga u okviru svojih inovativnih projekata.


Pročitajte više: BiH je konačno dobila status EU kandidata a šta za nas građane to znači?


Uvjeti za EU financijske potpore

Prihvatljivi prijavitelji koji žele pružati usluge moraju zadovoljiti nekoliko preduvjeta, među kojima: a) biti prave pravne osobe (registrirani na području Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije objave Javnog poziva), b) pripadati u jednu od navedenih kategorija: visokoobrazovne institucije, uključujući sveučilišta, univerzitete i fakultete (javne i privatne) ili Digitalni Inovacijski Hubovi – podržani od strane projekta Inovacije i digitalizacije u MSP u BIH/EU4DigitalSME, c) imati najmanje dvije zaposlene osobe i d) imati najmanje tri reference u posljednje tri godine za kategoriju usluga za koje se prijavljuju.

Svi zainteresirani prijavitelji svoju prijavu mogu elektronski poslati na [email protected] s naznakom “Prijava na Javni poziv za pružatelje usluga u okviru projekta BOOST”, a krajnji rok za prijave u Katalogu pružatelja usluge je ponedjeljak 03.07.2023. do 16h.

Autorica: Monika Kordić, magistrica lokalnog održivog razvoja i konzultantica s više od 20 godina radnog iskustva u vođenju projekata i timova u području EU fondova, RH potpora i raznih međunarodnih programa za privatni i javni sektor u Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj. Vlasnica je i direktorica tvrtke CORDION d.o.o. Više informacija dostupno je na kontakt [email protected].

Foto: Canva / privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE VIŠE

poticaji za novoosnovane poslovne subjekte

Imate poslovnu ideju? Prijavite se za ove financijske poticaje s inkubacijom

Mladi, ambiciozni, kreativni, sa perspektivnom poslovnom idejom... Ako odgovarate ovom opisu, ove godine svoju ideju možete realizovati u novosnovanom Inkubatoru Centra za napredne tehnologije...