Znate li koje neoporezive naknade možete isplatiti svojim zaposlenicima?

Postojeći način oporezivanja plata u FBiH je omogućio da se značajan dio dohotka radnika isplaćuje kroz neoporezive naknade. Isplatom ovakvih naknada poslodavci nastoje povećati zadovoljstvo i motivaciju radnika bez dodatnog opterećivanja budžeta kompanije poreznim obavezama. Ipak, nerijetko poslodavci nisu upoznati sa svim mogućnostima u vezi neoporezivih naknada ili im nedostaje jasno razumijevanje uvjeta pod kojim je te naknade moguće isplatiti a da ne podliježu oporezivanju.

3 vrste neoporezivih naknada

Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak definisane su tri vrste naknada koja poslodavac može isplatiti radniku, a koje ne podliježu oporezivanju. To su naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu, naknade ostalih troškova zaposlenicima i novčane pomoći zaposlenicima. Kako bi poslodavac iskoristio mogućnost njihove isplate potrebno je da bude upoznat sa poreznim tretmanom u okviru kojeg isplata ostaje oslobođena oporezivanja.

Naknade troškova službenog putovanja i naknade za rad na terenu

Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja određena je visina neoporezivog iznosa ove naknade koja obuhvata naknadu za smještaj, ishranu, troškove prevoza i druge troškove na služenom putovanju.

Visina naknada za rad na terenu koja se isplaćuje radniku pod uslovom da se rad obavlja van mjesta zaposlenja i da traje duže od 30 dana neprekidno, zavisi od toga da li su na terenu obezbjeđeni smještaj i ishrana. Ako su od strane poslodavca obezbjeđeni i smještaj i ishrana neoporezivo je do 20% od iznosa propisane dnevnice, ako je obezbjeđena samo ishrana onda je neoporezivo do 70% od iznosa propisane dnevnice, a ako je na terenu obezbjeđen samo smještaj neoporeziva je naknada do visine propisane dnevnice.

Naknade ostalih troškova zaposlenicima

I poslodavcima i radnicima su većinom poznati ostali troškovi zaposlenika koje je moguće isplatiti, a u nastavku slijede propisani uvjeti pod kojima je ta isplata neoporeziva.

Naknada troškova prijevoza na posao i sa posla neoporeziva je u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prijevoza.

U slučaju korištenja vlastitog automobila za prijevoz neoporeziva je naknada u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada. Ako je u pitanju korištenje ekološki prihvatljivih vozila (električnih i hibridnih)  neoporeziva je naknada u visini 0,30 KM po pređenom kilometru. Za tako obračunatu naknadu postoji gornja granica, a to je iznos cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) priznaje se u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji za dane koje je uposlenik proveo na radu.

Regres za godišnji odmor neoporeziv je u visini 50% od prosječne tromjesečne neto plaće isplaćene u FBiH.

Otpremnina je neoporeziva kod isplate radniku koji odlazi u penziju u visini šest neto plaća radnika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji ako je to povoljnije za zaposlenika.

Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu neoporeziva je do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Pokloni koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih ili vjerskih praznika i/ili jubileja firme neoporezivi su u iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon na godišnjem nivou.

Novčana pomoć zaposlenicima

Nadalje, u posebnim uvjetima moguća je isplata novčane pomoći zaposlenicima.

Predviđena je jednokratna novčana pomoć u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji ako je to povoljnije za zaposlenika, u slučaju:

  • teške invalidnosti zaposlenika koja podrazumijeva najmanje 60% invaliditeta),
  • teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice te
  • hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara.

Novčanu pomoć zaposlenicima moguće je isplatiti i kao naknadu troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, kao i smrti penzioniranog zaposlenika. Neoporeziv je iznos u visini stvarnih troškova sahrane, a gornja granica predstavlja četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade.

Na ime naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika ili člana njegove uže porodice neoporeziva je naknada u visini stvarnih troškova liječenja prema dokumentaciji koja ih dokazuje.

Važno je napomenuti da ukoliko se sve spomenute naknade isplaćuju iznad navedene visine, prekoračeni iznos smatra se platom pa je na njega potrebno obračunati i platiti pripadajuće doprinose i porez baš kao što je to slučaj sa platom.

Za ovu godinu poslodavcima je omogućena i isplata novčane pomoći u iznosu od KM 2.520,00. ukoliko se poslodavac odluči za isplatu potrebno je donijeti odluku o isplati a na istu imaju pravo svi radnici zatečeni u radnom odnosu na dan isplate. Pomoć se može isplatiti u periodu od 14.12.2023 do 30.6.2024. godine isključivo na transakcijske račune radnika. Može se izvršiti jednokratno ili u maksimalno šest tranši, s tim da ukupno isplaćeni iznos ne smije preći 2.520,00 KM.

Za poslodavca je značajno iskoristiti sve porezne olakšice koje su omogućene.

U tom kontekstu, a kako se bliži kraj godine i priprema poreznog bilansa, dobro je podsjetiti se na porezni poticaj koji je moguće iskoristiti prilikom predaje poreznog bilansa. Putem obrasca PP-812 moguće je prijaviti poreznu olakšicu po osnovu novog zapošljavanja. Dakle, za lice koje je u godini za koju se izvještava zasnovalo radni odnos na minimalnih 12 mjeseci i na puno radno vrijeme priznaje se umanjenje porezne obaveze za ukupan period trajanja radnog odnosa u poreznom periodu u kojem su nastali troškovi bruto plate tog zaposlenika. Poticaj nije moguće koristiti za radnike za koje se već koriste povlastice ili subvencije po osnovu drugih propisa. Dobra strana ovog poticaja je to što se on koristi sve dok je uposlenik prijavljen kod poslodavca dakle bez vremenskog ograničenja. Važno je samo da je poticaj prijavljen u godini u kojoj je radnik zaposlen jer nije omogućena retroaktivna prijava.

Foto: Pexels

Autorica: Emina Tahirović, direktorica Markart d.o.o.

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ

PROČITAJTE VIŠE

Impact Bucharest 2024

U regiju stiže Impact – najvažniji europski poslovno-tehnološki događaj

Najvažniji poslovni i tehnološki događaj u centralnoevropskoj regiji dolazi u Bukurešt. Impact Bucharest, presented by Mastercard, bit će organiziran 23. i 24. oktobra 2024. u...