Mali vodič kroz PDV: stručnjakinja pojašnjava sve što trebate znati

PDV ili porez na dodatu vrijednost je indiretkni porez i u BiH je uveden 01.01.2006. godine sa jedinstvenom stopom poreza od 17 posto. PDV se plaća na promet dobar i usluga koje poreski obveznik ostvari na teritoriji BiH, kao i na uvoz dobara.

Poreski obveznik je svako lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost, a to podrazumijeva djelatnost proizvođača ili trgovaca ili pružaoca usluga s ciljem ostvarivanja prihoda, uključujući i djelatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarsta i profesionalnih djelatnosti. Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši promet dobara, odnosno usluga ili uvoz dobara. Obveznik je i lice koje vrši promet dobara, odnosno usluga ili uvoz dobara u svoje ime, a za račun drugog lica.

Što je poreska osnovica?

Pored obveznika koji vrše promet dobara i usluga, i poreski zastupnici su dužni da plate PDV, a to je lice kojeg obveznik koji nema sjedište ni stalnu poslovnu jedinicu na teretoriji BiH, odredi kao poreskog zastupnika.

Poreska obaveza nastaje u momentu isporuke dobara ili vršenja usluga, izdavanjem fakture, plaćanje ili djelimično plaćanje prije izdavanja fakture.

Poreska osnovica prometa dobara i usluga jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako Zakonom o PDV-u nije drugačije propisano.

Zakonom o PDV-u je jasno propisano koje su usluge oslobođene plaćanja PDV-a, a neke od njih su: javne poštanske usluge (osim telekomunikacionih), medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite, usluge obrazovanja, socijalnog osiguranja, usluge osiguranja i reosiguranja i ostalo.


Pročitajte više: ISO standardi- što su i zašto su uopće važni?


Kada ne morate platiti PDV?

Obveznik ima pravo da odbije PDV koji je obavezan da plati ili ga je platio prilikom kupovine dobara ili usluga od drugog obveznika ili prilikom uvoza dobara, pod uslovom da ta dobra, odnosno usluge koristi za promet dobara i usluga koji podliježe plaćanju PDV-a. Obveznik može da ostvari pravo na odbitak ulaznog poreza za promet dobara i usluga koji izvrši u inostranstvu, pod uslovom da bi pravo na odbitak ulaznog poreza postojalo da je takav promet izvršen u Bosni i Hercegovini.

Postoje dve kategorije ulaska u sistem PDV-a, a to su obavezni ulazak i dobrovoljni. Obavezni ulazak u sistem PDV je kada obveznik u kalendarskoj godini ostvari promet preko 50.000,00 KM i dužan je da izvrši registraciju u sistem indirektnog oporezivanja.

Kod dobrovoljne registracije, obveznik treba da ima dokaz da će ostvariti promet u kalendarskoj godini preko 50.000,00 KM, ali ukoliko mu obavljanje djelatnosti zahtjeva veća početna ulaganja da se ostvario prihod svakako je dobro izvršiti dobrovoljnu registraciju i iskoristi priznavanje ulaznog PDV-a.

Obračun i plaćanje PDV-a se vrši na mjesečnom nivou i to do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Sve prijave i slanje elektronskog KUF-a i KIF-a se vrše elektronskim putem.

Autorica: Kristina Lazendić, finansijska direktorica, Diligence d.o.o.

Foto: Canva / privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ

PROČITAJTE VIŠE

Težak je ovaj 11. jul…

Danas sam na šporetu skuhala fildžan kahfe. Iznijela sam ga na balkon i proučila El Fatihu. Kahfu neću popiti, ona nije za mene. Molitvom...