Kako izaći iz zone komfora i biti uspješna liderica?

Mnoge žene lideri nailaze na prepreke koje dolaze sa napredovanjem unutar strukture organizacije. Organizacije imaju različite kulture, prakse i politike tretiranja ženskog leadershipa, a činjenica da danas slobodno govorimo o ženskom i muškom liderstvu je dokaz da smo ipak napredovali u rodnoj pristrasnosti. Ipak, još uvijek postoje mnoge predrasude o ženama kao lidericama u radnom okruženju. Firme i organizacije ulažu mnogo napora i resursa kako bi potakle razvoj liderstva kod žena kroz različite coaching i mentoring programe. Pitanje je kako na najbolji i najefektivniji način podržati i osnažiti žene da pronađu identitet liderice u sebi, izađu iz svoje zone komfora i ostvare uspjeh?

Uravnoteženost između identiteta liderice i svrhe liderstva

Često kada pričamo o liderstvu pričamo o kompleksnoj vještini koja rijetko dolazi sama po sebi, već zahtijeva jednu konstantnu disciplinu i ponavljajući proces. Za svaku ženu je veoma bitno da se poistovjeti sa lidericom u sebi i da pronađe svrhu samo njoj autentičnu. Pronalaskom svrhe, proces liderstva postaje lakši, jer je put ka ostvarenju zacrtanog cilja jasniji kao i sama vizija onoga što se želi postići. Postizanje ove uravnoteženosti zahtjeva vrijeme. Postoji sagledavanje svrhe i traženje smisla unutar sebe kao liderice i sa druge strane perspektiva drugih, odnosno njihovo viđenje žene kao lidera.


Pročitajte više: Elmana Pelko: Žene informatičarke su liderice novog virtuelnog doba


Dovoljno je učiniti jednu malu stvar koja je drugačija u odnosu na one koje smo navikli da radimo, tj. izlazak iz rutine i poduzimanje akcije koju inače ne bismo pomislili uraditi kako bismo potakli lidericu u sebi. To može biti organizovanje jednog sastanka ili razgovora kako bismo diskutovali o određenom problemu koji treba riješiti, a koji je već dugo na čekanju

Izgradnja zajednice žena lidera koje dijele slična iskustva

Sa većim odgovornostima dolaze veća i izazovnija iskustva koja mogu pomoći u širenju liderskih sposobnosti. Također, što su zadaci izazovniji to je veća šansa da osoba izađe iz svoje zone komfora i testira svoje liderske vještine. Ovaj proces se može nazvati i eksperimentalnim procesom jer daje prostor za isprobavanje novih praksi liderstva, načina rješavanja problema,njegovog komuniciranja kao i vježbanja reakcije i ponašanja prema okruženju.

Ono što žene izdvaja jeste njihova emotivnost i empatija kao prirodna sposobnost da suosjećaju sa ljudima koji ih okružuju. Poistovjećivanje i razumijevanje sa stanjima drugih ljudi je ono što žene čini sjajnim lidericama. Žene ne trebaju da potiskuju svoje emocije, naprotiv ih trebaju ispoljiti jer dijeljenje emocija sa drugima pomaže u boljem povezivanju i izgradnji odnosa sa okruženjem.

Empatija i emotivnost zahtjevaju razumijevanje i samopouzdanje, jer izaći iz svoje ljušture zahtjeva dosta hrabrosti i snage kako bi se suočili sa izazovima. Sonia McDonald je jedna među najpoznatijim motivacionim govornicama koja se bavi temama liderstva, hrabrosti i kulturama. Ona navodi razumijevanje i samopouzdanje među ključnim vještinama koje žene liderice trebaju da njeguju i razvijaju. Imati široko shvatanje društvenih procesa koji se odvijaju na radnom mjestu daju mogućnost prepoznavanja kada je pravo vrijeme za akciju, kada treba poduzeti određene korake za dobrobit tima ali i same organizacije.

Ženski leadership
Ženski leadership

Razumijevanje podstiče pozitivne promjene kako unutar tima tako i za lidera i njegov profesionalni rast i razvoj. Akcija koju lider poduzima ostavlja utisak na okruženje, pa tako i liderica može da primijeti kakav uticaj ostavlja na ljude oko sebe. Pored toga, važno je razumijevanje potreba i motivacija ljudi unutar tima kako bi se postigao balans u konačnom cilju. Sonia kao najbitniju vještinu za ženu lidera ističe samopouzdanje koje nalaže da vjerujete svojim instinktima i da u skladu donosite dobre odluke koje zauzvrat daju još veću sigurnost u prihvatanje izazova.


Pročitajte više: Žene u BiH su liderice u bankarstvu i sektoru finansijskih usluga


Poznata engleska izreka glasi “Fake it till you make it” tj. “Pretvaraj se dok ne uspiješ”. Stoga je ponekad dovoljno čvrsto vjerovati u sebe, obući se za uspjeh i držati glavu visoko. Ono što dodatno povećava samopouzdanje je pripadanje zajednici žena koje dijele slične pozicije kako bi mogle diskutovati o problemima sa kojima se susreću i davati feedback jedna drugoj. Dijeljenje sličnih iskustava potiče dodatno samopouzdanje, ali i rušenja barijera od straha osude.

Mijenjanje mindseta je jako važno

Jedna od najvećih multinacionalih IT kompanija Hewlett-Packard je objavila studiju o internim praksama zapošljavanja. Ova studija je pokazala da se muškarci često prijavljuju za posao kada ispune samo 60% kvalifikacija, ali žene se prijavljuju samo ako ispunjavaju 100% kvalifikacija. Mindset igra veliku ulogu u postavljanju vlastitih uvjerenja, a ova studija upućuje da žene podsvjesno vjeruju da, ako ne ispunjavaju tačno navedene kriterije za posao, neće biti primljene na tu poziciju.

Prema izvještaju o rodnom jazu za proteklu 2022. godinu koju je objavio Svjetski ekonomski forum, biće potrebna 151 godina da se popune ekonomske razlike među polovima. Zanimljiv je podatak o unaprijeđenju zapošljavanja žena za koji se smatra da bi mogao pridodati 12 biliona dolara globalnom BDP-u i povećati ekonomsku proizvodnju nekih zemalja za čak 35%.

Osvrćući se na prošlost, žene su se susretale sa mnogo predrasuda boreći se za svoja prava da budu prihvaćene na radnim mjestima u odnosu na kulture i očekivanja koja su imala društva u kojima su živjele. Danas je sve više žena koje su na rukovodećim pozicijama zahvaljujući rodnoj jednakosti koja je napredovala. Žene polako, ali sigurno, preuzimaju uloge liderica što je ohrabrujuće, jer čak i kada određene uvjete za posao žena ne ispunjava, to ne treba da je obeshrabri. Odlučnost je ključna za prevazilaženje neuspjeha u upravljanju u neizvjesnim situacijama. Hrabrost omogućava ženi da bude u skladu sa svojom svrhom i identitetom liderice u sebi.

Photo: Canva

Ne propustite najnovije vijesti i najave događaja

* indicates required

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ

PROČITAJTE VIŠE

Težak je ovaj 11. jul…

Danas sam na šporetu skuhala fildžan kahfe. Iznijela sam ga na balkon i proučila El Fatihu. Kahfu neću popiti, ona nije za mene. Molitvom...