Nova usluga Općine Centar: Viber Chatbot aplikacija

Kako bi građanima pružili što bolju i efikasniju uslugu Općina Centar u Sarajevu je odlučila da digitalizira svoju uslugu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga. U četvrtak, 12.01.2023. godine aplikacija Chatbot je počela sa radom kako bi građanima olakšala pružanje usluga. 

S obzirom da se radi o pilot projektu, svi građani koji podnesu zahtjev putem viber aplikacije će svoje izvode moći preuzeti na tri lokacije:

  1. Mjesna zajednica „Koševsko brdo“ u vremenu od 8 do 10 sati
  2. Mjesna zajednica „Skenderija-Podtekija“ u vremenu od 14 do 16 sati
  3. Zgrada Općine Centar (soba 31) u vremenu od 7,30 do 17 sati

Plaćanje administrativne takse će se vršiti na navedenim lokacijama u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Kantona Sarajevo.

Korištenje aplikacije

Nakon pristupanja aplikaciji samo je potrebno pratiti korake kako biste podnijeli željeni zahtjev. Aplikacija će tražiti na uvid dokument sa fotografijom u cilju identifikacije ili punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi za treće lice). Taj dokument se neće pohranjivati nigdje, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, tako da je sigurnost korištenja aplikacije osigurana. Lični podaci se nakon obavljenog uvida brišu i zloupotreba podataka nije moguća. 

Nakon podnošenja zahtjeva, aplikacija će podnosioca zahtjeva obavijestiti o terminu dostupnosti traženog dokumenta za preuzimanje na jednoj od tri gore navedene lokacije. 

Samir Širić, šef Odsjeka za informatiku je naglasio da će se aplikacija korigovati u skladu sa potrebama i zahtjevima građana koji budu koristili aplikaciju.

Link za pristup Viber Chatbot aplikaciji.

Pomoćnica Načelnika za opću upravu, Jasna Beba je istakla da imaju namjeru širiti aplikaciju i na druge usluge koje pruža Općina i da trenutno intenzivno rade na stvaranju pretpostavki za elektronsko plaćanje adinistrativne takse i poštarine. To bi omogućilo da se podneseni zahtjevi šalju na adrese podnosioca što bi značajno olakšalo građanima, posebno onima koji su fizički udaljeni od Općine. 

Photo: Općina Centar

POVEZANI ČLANCI

PROČITAJTE JOŠ

PROČITAJTE VIŠE

meke vještine

Ovo je najtraženija vještina u 2024. godini!

Mjesecima unatrag čitamo i slušamo o tome hoće li umjetna inteligencija zamijeniti čovjeka na radnom mjestu. Stoga sve češće promišljamo o vještinama koje čovjek...